PRO1

Programació I (Primavera 2024)

Programació I és la primera assignatura de programació al Grau d'Enginyeria en Informàtica. L'assignatura ensenya les bases de la programació mitjançant el llenguatge C++.

Calendari

Setmana 1
12/Feb 16/Feb
Conceptes Bàsics
Llenguatges. Programes. Compilar. Instruccions. Expressions. Assignació. cin i cout.
Setmana 2
19/Feb 23/Feb
Condicionals
Condicions. if. if-else. if-else-if. Exemples.
Setmana 3
26/Feb 1/Mar
Iteracions
while. for. Repeticions. Comptatges. Màxims/Mínims. Primalitat. Manipulació de Dígits.
Setmana 4
4/Mar 8/Mar
Seqüències
Concepte de seqüència. Amb número conegut d'elements. Amb sentinella. Sense sentinella.
Setmana 5
11/Mar 15/Mar
Esquemes
Recorreguts. Cerques. Eficiència. Finestres. Seqüències de seqüències.
Setmana 6
18/Mar 22/Mar
Funcions I
Subprogrames. Accions/Funcions. Declaració. Definició. Crida. Pas de paràmetres.
Setmana 7
25/Mar 29/Mar
Setmana Santa
Setmana 8
1/Abr 5/Abr
Examen Parcial
Setmana 9
8/Abr 12/Abr
Funcions I
Subprogrames. Accions/Funcions. Declaració. Definició. Crida. Pas de paràmetres.
Setmana 10
15/Abr 19/Abr
Funcions II
Arguments/Paràmetres. Pas per referència. Exemples.
Setmana 11
22/Abr 26/Abr
Recursivitat
Recursió. Disseny recursiu. La pila. Ex: base2. Ex: fibonacci. Recursió/Iteració. Case base/general. Exemples.
Setmana 12
29/Abr 3/Mai
Vectors
Include. Tipus vector. Accés a elements. Aliasing. Índexs fora de rang. Paràmetres constants. typedef. Strings com a vectors. Matrius. Accés a caselles.
Setmana 13
6/Mai 10/Mai
Matrius
Inicialització. Suma. Transposició. Multiplicació. Cerca.
Setmana 14
13/Mai 17/Mai
Tuples
Structs. Camps. Accés. Lectura. Retornar tuples. Racionals.
Setmana 15
20/Mai 24/Mai
Estructures de Dades
Disseny de dades. Tuples de tuples. Vectors de tuples. Exemples.
Setmana 16
27/Mai 31/Mai
Algorismes Fonamentals
Cerca dicotòmica. Ordenació. Per Selecció. Per Inserció. De la bombolla. Merge. Comparació.
Setmana 17
3/Jun 7/Jun
PAAU
Setmana 18
10/Jun 14/Jun
Examen Final