PRO1

Avaluació (Tardor 2023)

L'avaluació a PRO1 aquest quatrimestre consta de 2 parts:

Dins del 85% dels exàmens, el pes és de 40% per al parcial, i 60% per al final.

Així doncs, la fórmula per calcular la nota final és:

0.85×max(F,0.4P+0.6F)+0.15×E0.85 \times max\left(F, \enspace 0.4\cdot P + 0.6\cdot F\right) + 0.15 \times E

Nota dels enviaments del Jutge

Tant exercicis com exàmens s'avaluen amb el Jutge, de forma automàtica, amb les següents normes: